Tradice budoucnosti

Aktuálně

Kapitolka z dějin demokratické justice:

Pražská bastila

Tak se jmenují letošní první a zřejmě vůbec poslední „fascikly“. Jejich sarkastický, odlehčený tón klame. Ve skutečnosti patří k tomu nejvážnějšímu, co Tradice budoucnosti za 5 let své existence zveřejnila. I tyto tragikomické hrůzy jsou totiž pevnou součástí naší identity. Můžeme je verbálně i vnitřně odmítnout, jenže tak snadno identitu smazat nelze – stejně jako ji nelze nabýt razítkem v pase, jak to určil „právní stát“. Nuže, máte v rodině „dědu partyzána“ nebo „dědu kolaboranta“? Přečtěte si, jak k té nálepce mohl také přijít

Publikováno 11. 5. 2017

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bílá je bílá…

Bíla je hodnota sama o sobě, viz aplikace jako Lighten My Skin firmy Vaseline, hodnota, po níž touží milióny barevných.

 

Publikováno 7. 5. 2017

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tábor svatých

Krysy neopustí lahůdku “Západ”, dokud ji úplně nevyžerou. A protože je tučná a pěkné velikosti, tak to nebude zítra. Třetí svět vytekl a Západ mu posloužil coby kanál…

Tento úryvek z Raspailova románu, v jehož ději se všichni ocitáme, předesíláme k videu nově přidanému do rubriky Doporučujeme.

Publikováno 30. 11. 2016

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z Bakalářových deníků

Stojí u pokladny v DOXu, alternativní multidebil se ptá známé: “Máš se krásně?”

Kde to žije? Co je to za otázku? Lidé již ztratili veškerý smysl pro míru.

*

S tím Palachem to nebyla šťastná myšlenka – pokud je již u Čechů nějaký odpor, tak je vlastně obrácený proti sobě, je sebemrskačský – podívejte se, jací jsme chudáci, nezbývá nám než se zabít.

Celá ta skupina měla být záškodnická, každý měsíc zastřelit jednoho nepřítele, šířit mezi kolaboranty strach. Té mučednické smrti by stejně neušli.

Publikováno 11. června 2016

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kráska proti modernímu světu

Neměla jsem v úmyslu zabít konkrétní lidi, bylo mně jedno, o koho půjde. Jednalo se mi především o naplnění principu. Principu, ke kterému jsem během životních zkušeností postupně dospěla. Mohu ten princip definovat, když chcete. Jde o to, že jestliže má společnost svědomí ničit jednotlivce, tak naopak jednotlivec může bez zábran a výčitek svědomí ničit společnost. V tom spočívá ten princip. Olga Hepnarová (30. 6. 1951–12. 3. 1975)

Napsali o nás

Martina Jakubová-Hvozdecká, “Zleva doprava aneb Zprava doleva”, www. dobraadresa.cz (březen 2016), str. 16-17. To nám připomíná, že 22. února 1943 se narodil spisovatel Eduard Limonov, „pravicový anarchista a levicový fašista“:

Tahle civilizace musí být zničena všude na Zemi – v Rusku zrovna tak jako v Číně nebo v Americe. Zničit ji a k tomuto cíli sjednotit všechny nespokojené. Žádné vybrané třídy, žádné dělnické diktatury, v čem jsou tihle z fabrik lepší než jakýkoliv jiný člověk? Pitomost, nejlepší je ten, kdo tuhle civilizaci nenávidí co nejvíc. My neodpovídáme na otázku, co v osvobozeném prostoru postavíme. Říkáme jen: „Naším cílem je zničit! – ne základ vratký, jak se zpívá v Internacionále, nýbrž hlouběji, vyvrátit z kořenů, beze zbytku, na prach, zrovna tak, jak vítězové ničili starověká města, aby pak přes ně přešli pluhem.

(Deník smolaře, 1982, cit. dle revue Analogon č. 43 / 2005, str. 114, přel. Bruno Solařík)

 Publikováno 12. 3. 2016

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oh we can be heroes (just for one day)

Nám však musí být vlastní odvaha jít ke kořenům, musíme říci ne politické dekadenci ve všech jejích podobách, ať již levicových, či domněle pravicových. Především pak si musíme být vědomi tohoto: se silami rozvratu se nevyjednává, dělat ústupky dnes znamená odsoudit se k tomu, že zítra budeme zcela smeteni. Tedy nekompromisnost ideje a připravenost postupovat vpřed s ryzí silou, až nastane vhodná chvíle. Julius Evola – Směrnice

Vizuál: Camada negra

Máme stejné kořeny, ale mají-li být plody zdravé, je třeba oddělit zkažené…

Publikováno 18. 1. 2016

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Retro / Vintage: 

 

 

Nakonec je třeba, aby síly, nasazené v jednotném boji proti systému a za rozvrácení systému, radikálním způsobem vymezily své pravé cíle. Tím, že opustí taktiku dušenou pouty legality či reformistickými iluzemi: bez jakéhokoli – trestuhodného – váhání před užitím všech těch účinných a rozhodných prostředků, které odpovídají překážkám, které bude nutno porazit a žádá si je velikost cíle.

Je totiž třeba být přesvědčeni o tom, že: čistota politického vojáka ospravedlňuje každou tvrdost, nezainteresovanost každou lest, zatímco neosobní rys vštípený boji zahání jakékoli moralistické úzkosti.

Tento úryvek z Rozmetání systému připsal v roce 1980 Mario Tuti ke svému článku „Metody boje“ (Metodi di lotta) v ilegálním časopise Quex. Tuti se totiž domníval, že by Fredova „operativní metodologie“ mohla být s kladným výsledkem uskutečněna v nové revoluční situaci, dost odlišné od té z dvouletí 1968-69, kdy Rozmetání vyšlo poprvé a kdy hlavní metou italské parlamentní pravice byl ještě vojenský puč, který by nastolil prezidentskou republiku, resp. autoritářskou demokracii. Podnětem  Tutiho článku byl leták, jímž se militanti NAR přihlásili k útoku na Radio Città Futura. V něm je neparlamentní radikální levici je navrhováno příměří, ba spojenectví proti buržoaznímu státu.

Publikováno 6. 12. 2015

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mystika činu

Podle mého mínění, vážená paní, není největší ten, kdo uměl docílit největšího tržního obratu, ačkoliv právě ten vždycky nadělá ve světě nejvíc rozruchu. Ne, hlas mé krve mi praví, že největší je ten, kdo dal životu největší základní kapitál, největší pozitivní přínos. Velký terorista je největší, je dimenzí, tím úžasným heverem, který vyvažuje rovnováhu světů, Nagel v Hamsunově Mystériích.

Publikováno: 16. 11. 2015

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podzimní Fascikly III / 2015

Pražský projev k hrozbě globalismu. Alfred Rosenberg věděl, co přijde (světový četník, diktatura „trhů“, svoboda nízkosti) a nezbývá než konstatovat, že skuteční vítězové svá válečná prohlášení dodrželi a uskutečnili. Nyní, 70 let po katastrofě, se kulturně-biologické ztráty Evropy jeví nevratné. Běda poraženým!

MURZNI

Připravované tituly: „uzavírání“.

Kiosk Metanoia: nálepky k etnocidě.

Galerie: obrázek Kouzlo extrému.

Doporučujeme: pouliční střety (v Baltimore).

Publikováno: 14. 9. 2015

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fascikly II / 2015

Tentokrát o tom, jak mladý moravský germanista Ivo Liškutín viděl v nástupu národně socialistické strany a jejího Vůdce Adolfa Hitlera pravou „kulturní revoluci“.

Galerie: Model Speerova Velkého náměstí, pohled z jihu skrze vítězný oblouk.

Publikováno: 15. 5. 2015

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Délský potápěč – knižní báze!

Na hlubinu, ke kořenům, k jádru. A odtud až k nejvzdálenějšímu obzoru. Tahle nová základna je prohloubeným výrazem našeho úsilí o celistvost světonázoru, naší kontinuity a tím i identity. Má upevňovat pozice, posilovat sklony, nastolovat vzory. Dotvářet.

Publikováno:    28. 3. 2015

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fascikly I / 2015

Rudolf Wierer, někdejší docent církevního práva na Masarykově univerzitě v Brně, wertfrei představuje a komentuje názory Alfreda Rosenberga na stát a právo v „Mythu“.

Kiosk Metanoia: Nové nálepky – proti apatii a naivitě!

Galerie: Slunce je černé. Absolutně černé! Žluté se nám pouze jeví (díky své povrchové teplotě a filtru zemské atmosféry).

Publikováno: 13. 2. 2015

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vánoce s „Fíbou“

Kalendář Mars Ultor, který po léta vydává Seminář Thule, je pro rok 2015 ilustrován pětadvaceti pracemi Jana Fibigera. Z české domoviny se tak dílo našeho výtvarníka dostává do rukou „identitářů“ z nejrůznějších evropských vlastí. Gratulujeme!

Kalendář si můžete objednat i vy na http://www.thule-seminar.org/, např. v rubrice „Aktuell“. Cena i s poštovným vychází kolem dvaceti eur.

Publikováno 9. 11. 2014

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podzimní Fascikly:

„FREDIANA“ 

„Černý anděl neonacismu“, „Hitlerův válečník“, „Intelektuální terorista“: i tak zní palcové titulky, jimiž italský bulvár po léta charakterizuje muže, „politického vojáka“, který se před více jak 50 lety rozhodl sloužit ideji Dobra a Spravedlnosti ve prospěch etnické komunity, k níž náleží. Auru až nadpřirozeného idealismu, která ho obklopuje, přitom neztratil ani tváří v tvář té nejtvrdší perzekuci. Jeho „služba“ bez nároku na vítězství tak vybízí k zamyšlení: Proč se vlastně bouřit proti poměrům a nesouhlasit s nimi? A stojí jakákoli Idea za to, aby se člověk na dlouhé roky nechal zavřít? Odpovědi hledejte mezi řádky podzimních Fasciklů…

Kiosk: Mramorově bílé desky se znakem lambda – na Fascikly

Galerie: Tullio Crali – Střemhlav!

Doporučujeme: Odpor…(od FAR ke Casa Pound)

Publikováno: 30. 9. 2014

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Duchovní tvář Evropy

Zatím poslední složka Fasciklů, jejímž autorem je Rudolf Hippius, psycholog evropských národů z Univerzity Karlovy, pojednává o evropské identitě jako o „společné symfonii působení jednotlivých blízce spřízněných evropských (sub)ras“, jejichž stabilizovanou směsí, danou dlouhým dějinným vývojem, jednotlivé národnosti v Evropě jsou…

Průvodní obrázek v Galerii: Evropa-Athena Promachos!

Publikováno: 9. 7. 2014

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prolitá krev

Nenechme si ujít: http://www.sanguesparso.com/!

Publikováno: 8. 6. 2014

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gottfried Benn – Dórský svět (ještě jednou a naposled)

V pozdním létě loňského roku vyšel naší iniciativou Bennův esej Dórský svět jakožto druhá řádná publikace (nikoli tedy jako „samizdat“) Délského potápěče v edici Metanoia (= proměna mysli), ač s ohledem na autorská práva „pouze“ jako neprodejný „soukromý“, resp. „interní tisk“. Omezený náklad je z podstatné části již rozebrán (včetně 55 číslovaných výtisků) a text nehodláme – už pro jeho výlučnost – šířit po internetu. Avšak pro ty, kteří si nám o knížku napsali, jakož i pro ty, kdo ještě váhají, uveřejňujeme nyní na stránkách Tradice budoucnosti sérii písemností, které se k eseji vztahují a prvotně byly určeny pro naše kamarády a osobní známé ze sítě rozličných nonkonformních jedinců, kroužků a skupin:

Dórský svět kolokvium (12 str. A4)

Rozprava zkoumající text a jeho autora z nejrůznějších hledisek („jak číst?“, výpovědní roviny, z nich plynoucí podněty, dobové a aktuální kontexty; Bennova kulturně-politická pozice a útoky proti němu, jeho odpůrci, ochránci, „vnitřní emigrace“).

Dórský svět korolárium (16 str. A4)

Dodatky k porozumění textu a autorově stanovisku. Poznámky k pojetí Apollóna a Dionýsa, o času, estetické teorii, k Evolovi, filosofii života, k problému formy, o konzervativní revoluci, moderně, nihilismu, kráse a poesii, o významu slov atd.

Dórský svět resumé (2 str. A4)

Heslovité shrnutí formy, obsahu, autorova záměru, jeho výklad a některé souvislosti. (Užito též jako anonce.)

K nim teď ještě přidáváme spisky, které vznikaly v rámci našeho studia tématu:

K obsahu ostatních Bennových esejů, článků a proslovů z let 1933 až 1935

– celkem jich v tomto období vzniklo patnáct, přičemž „Vyznání k expresionismu“ zařadil do svého výběru z Bennovy prózy Nokturno (Praha 2005) Jiří Brynda, následuje „Dórský svět“ a s většinou dalších, od „Nový stát a intelektuálové“ po „Bytí a vznikání“ , pojednávajících o národně-socialistické revoluci, eugenice, totálním státě či úloze umění v něm se můžete seznámit alespoň ve zkratce zde, v EDICI FASCIKLY: Biologicky podložená politika (34 str. A4)

K Bennovu původu, vzdělání a povolání (13 str. A4)

– dosti podrobný vhled do zásadních oblastí, které spoluutvářely autorovu osobnost, založený na Bennových autobiografiích, především na „Životě jednoho intelektualisty“ z roku 1934, po válce včleněné do navazujícího „Dvojího života“;

– na ně aplikovaný zobecňující výklad „fašistického fenoménu“ (od str. 10).

Rodinný a společenský život: další biografické fragmenty (9 str. A4)

– črty a postřehy, které obohacují předchozí část, vypsané z košaté německé literatury o Bennovi a jeho díle.

Několik údajů k dílu a bibliografii (10 str. A4)

– přehled Bennovy literární tvorby, prózy i lyriky, zaměřený na roky 1933 až 1935, ale s nutnými přesahy pro pochopení celku; literatura, z níž jsme těžili a čerpali.

Není vyloučeno, že všechny tyto práce někdy v budoucnu poslouží jako základ pro samostatné webové stránky věnované buď výhradně Gottfriedu Bennovi, nebo autorům edice Metanoia…

Pro nahlédnutí celkové situace čtěte:

Alain de Benoist, O německém umění: 1933–1945, edice Orientace IV/10, Tradice budoucnosti.

Pro uchovávání vytištěných písemností k „Dórskému světu“ a osobnosti Gottfrieda Benna se hodí spisové desky RAFO (více v rubrice Kiosk Metanoia).

Průvodní obraz v rubrice Galerie: Dórský chrám.

Publikováno: 1. 4. 2014

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Salve sole!

Kiosk metanoia > nálepky proti etnocidě.

Galerie > R. R. Cardona a ženská krása!

Doporučujeme > hudba/video; přednáška o stavu rasového bádání.

Publikováno 8. 1. 2014

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vážení,

dovolujeme si upozornit, že jsme vydali druhý titul naší řádné knižní edice Metanoia: Gottfried Benn – Dórský svět. Více se o knížce dozvíte (včetně ukázek) na našich stránkách, konkrétně zde:

http://deliandiver.org/2013/12/gottfried-benn-dorsky-svet.html

Publikováno 6. 12. 2013

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Francis Parker Yockey – Liberalismus

Nový „sešit“ edice Fascikly obsahuje kapitolu z Yockeyova „Impéria“, která pojednává o původně jen hospodářské metodě (založené na racionalizaci), z níž se stala ideologie hluboce ovlivňující naše životy a určující existenci většiny národů.

Poprvé s originálními ilustracemi od Aetia!

Publikováno 29. 11. 2013

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Doporučujeme:

– dvě nově přidané adresy ve stejnojmenné rubrice;

– hudební tipy pro venkovní cvičení (street calisthenics) tamtéž!

Stať Ondřeje Cinkajzla Ke genezi komparativních fašistických studií a „novému konsenzu“ z periodika ÚSTR Securitas Imperii:

http://www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/securitas-imperii/no17/106-123.pdf.

Přírůstek v naší Galerii

Publikováno 13. 9. 2013

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„Gotický“ fašismus Jana Scheinosta

Novými „fascikly“ mj. reagujeme na výtky, že pouze přebíráme ze zahraničí a ignorujeme domácí osobnosti a „tradici“. Jan Scheinost jako militant a jako vizionář snese srovnání s kýmkoli z těch, jejichž texty jsme na stránkách Tradice budoucnosti doposud publikovali (Bardèche, Evola, Limonov,Déví etc.). Přízemní střízlivost nepřístupná ideálním pohnutkám – jak ji zosobňuje třeba typ Švejka – je mu cizí. A hlavně: tragické cítění povrchnosti a plochosti moderní doby nevedlo u Scheinosta k zřeknutí se odpovědnosti vůči okolí a úniku do soukromí, ale k nesmiřitelnosti odporu. Seznamme se s kánonem jeho mise.

Pozor! Přílohy tentokrát ve formátu „flipping book“. Přístup k nim zatím pouze přes roletu Edice Fascikly nebo ze seznamu dole na téže straně (Stěžeň).

Obrázek v galerii: Chartres – západní průčelí.

Publikováno 27. 6. 2013

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Našim Věrným!

Opravená titulní stránka k fasciklu Vůdci a mučedníci ve velikosti A4 je  z d e . Děkujeme za připomínku.

Publikováno 12. 6. 2013

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vůdci a mučedníci: Mosley, José Antonio, Codreanu

Srovnávací studie Stephena McCullena zkoumá myšlenky a činy tří mladých mužů, které přes četné odlišnosti zásadně spojuje věrnost zvoleným ideám, tedy ctnost daleko přesahující biologické přežití…

Vychází v edici Fascikly.

Nový obrázek v galerii: Smrt José Antonia!

Publikováno: 7. 5. 2013.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

RAIDO: Zformování militanta a Operační jednotky

Druhá, praktická část příručky Kulturního sdružení Raido z Říma načrtává předpoklady pro vybudování „ostrůvků Tradice“ v moderním světě, ať už jde o osamělé jednotlivce, rodiny, skupinky kamarádů či větší „oddíl“, který má již ambice stát se Duchovním bratrstvem…

Právě vyšlo v edici Orientace!

Publikováno: 22. 2. 2013.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

RAIDO: Zformování militanta a Operační jednotky

Vyjde už brzy!

 

Nový obraz v galerii:

Na podporu surhumanismu Giorgia Locchiho – Dinamismo Vittoria Corony!

K Raido – „Napětí“.

 

Silná nabídka:

–  našich odznaků v Kiosku;

–  a dalších inspirativních adres v Doporučujeme.

 

Video (nová platná adresa!)

K podpoře Fasciklů č. IV. s evropskou vizí Julia Evoly můžete shlédnout zde:

http://youtu.be/AnBonCnHTzI.

Přístup ke staršímu videu k Podstatě fašismu: z rubriky Kiosk.

Publikováno: 12. 2. 2013

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Světélka v temnotách

K rozšíření uvědomění si značné plurality rasových teorií v Německé říši načrtnuté ve Vajově a naší poznámce č. 31 k Locchiho textu Politické vyjádření a represe surhumanistického principu odkazujeme na článek Marco Stelly a Petra Hampla Příšeří aneb antropologická věda v Německu 20. a 30. let: http://lidemesta.cz/index.php?id=635.

Ani tento náčrt nemůže být úplný, a tak v něm chybí velká jména jako Erwin Baur (1875-1933), Otto Reche (1879-1966), Otmar von  Vershuer (1896-1969), Walter Groß (1904-1945), Gerhard Heberer (1901-1973), Bruno Kurt Schultz (1901-1997) a Ilse Schwidetzky (1907-1997), jejíž žák Andreas Vonderach (nar. 1964) vydal knihu, která je kompendiem současného stavu bádání:

http://www.shop.edition-antaios.de/product_info.php?info=p494_Anthropologie-Europas—V-lker–Typen-und-Gene-vom-Neandertaler-bis-zur-Gegenwart.html.

 

Video

K podpoře Fasciklů č. IV. s evropskou vizí Julia Evoly můžete shlédnout zde:

http://youtu.be/zlOREB8FRWQ.

(Přístup ke staršímu videu k Podstatě fašismu: z rubriky Kiosk.)

 

Publikováno: 24. 1. 2013.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Edice Orientace – opět silnější!

Giorgio Locchi– Politické vyjádření a represe surhumanistického principu

Tento esej je internetovou verzí Podstaty fašismu, která vyšla knižně. Neobsahuje obsáhlý rozhovor, který s autorem vedl Marco Tarchi, zato je doplněna přečetnými poznámkami a úvodem Stefana Vaje, v Itálii asi nejvlivnějšího Locchiho následovníka. Ten si přál, aby text byl uveřejněn jen v této definitivní (viz Editorial) verzi, nám se však pro knižní vydání jevila příliš zatěžkána aparátem objemných komentářů a odkazů a tak jeho přání plníme až nyní. A s velkou radostí a hrdostí, neboť zároveň představuje do značné míry i shrnutí našich vlastních postojů a snah, ústřední uzel myšlenkové sítě, kterou už více jak pět let na stránkách Délského potápěče odvíjíme. Spis vyžaduje pečlivé a opakované studium a při prvním setkání s ním je jeho plné pochopení, zvláště pro nepřipraveného, místy obtížné, ovšem i letmé seznámení nabízí kompas k určení světonázorové pozice, třeba už tím, dá-li se čtenář záhy odradit mnohdy nevšedními úhly pohledu. Určité myšlenky totiž není schopen přijmout nikdo, v kom již nežijí, alespoň v zárodku jako nejasná touha a cítění. Myslíme (a myšlenky ostatních akceptujeme) v souladu s našimi vrozenými instinkty. Podle nich volíme axiómy, které dnes nahrazují dogmata. My věříme v osud a ještě víc ve vůli, která ho dotváří!

 

Publikováno 1. 11. 2012

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nová nabídka

v rubrice Kiosk Metanoia! Nejen pro „artekraty“…

Co připravujeme? Viz 

(Díky za všechna upozornění, že v posledním č. Fasciklů chybí s. 12. Napraveno!)

Publikováno 9. 10. 2012

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Alain de Benoist – O nominalismu

Co se v dějinách filozofie přesně míní pod pojmy univerzalismus a nominalismus (z lat. nomen – jméno) je sice poučné, pro porozumění tomuto eseji však nikoli nezbytné. Vyjádřeno co nejjednodušeji, jedná se o dvě „rodiny“ axiomů, z nichž každá vede ke zcela odlišným způsobům myšlení. První je v teorii – v nároku, jehož nikdy nedosáhla – snad silnější: skutečnost totiž pojímá jako celek („globálně“), každé „jednotlivině“ v něm umí přiřadit místo a v každé situaci ví, co je pro ni – pro nás – správné.  Hlásí se k ní všichni věřící monoteisté (a soteriologové) – v Alláha, v Hospodina, v Neomezený růst („spása skrze spotřebu“). Myšlení založené na druhé axiomatice uchopuje pouze jednotlivé části skutečnosti a souvislost mezi nimi spíše tuší nežli zná. Ale ti, jimž jde o praktické zachování zvláštností, v nichž koření svébytnost životů – identity jedince, rodiny, kmene, národa či rasy, a jejich životního prostředí (Umwelt, osvětí), tzn. kultur, jednají hlavně v souladu s ním!

Více: Edice Fascikly.

 Publikováno: 31. 8. 2012

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

„Bílý svazek“

Otázky formy pro nás nejsou nikdy nadbytečné. Texty z edice Fascikly tak nyní máte možnost vložit – do vlastního fasciklu! Více viz Kiosk Metanoia.

Publikováno: 24. 8. 2012

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nálepky

Délský potápěč vede metapolitický a kulturně-historický boj – nežijeme však jen v kyberprostoru. V rubrice Kiosk Metanoia proto zveřejňujeme motivy našich nálepek. (Případní zájemci o hotové se mohou informovat v redakci na: deliandiver [ at ] hushmail.com).

Titulka k Raido – Svět tradice doplněna! Viz Kiosk Metanoia.

Publikováno 7. 6. 2012

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giorgio Locchi – Podstata fašismu

V rubrice Kiosk Metanoia je odteď možno shlédnout video s citacemi z tohoto nevšedního eseje a rozhovoru, které jsme nedávno publikovali jako náš regulérní knižní titul. Es klang so alt, und war doch so neu…

Publikováno 24. 5. 2012

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Edice Orientace posiluje o další publikaci:

Raido – Svět tradice

Přes mnohé společné v kritice moderního světa se náplň spisu Raido od Fayeho či De Benoistova světonázoru, který jsme už představili, v tom nejpodstatnějším liší. Zatímco pro oba Francouze je na prvním místě „život sám“ a – řečeno jednoduše – teprve „z různých životů pramení různé ideje“, pro italské tradicionalisty z Raido stojí na prvním místě nadčasové ideje, které naopak „formují různé životy“. Každý po svém se však oba proudy, „nominalistický“ a „univerzalistický“, shodují v tom, že Tradice musí legitimovat Budoucnost!

+ průvodní obraz v rubrice Galerie.

Publikováno 2. 5. 2012

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Titulní stránky ke stažení

V rubrice Kiosk Metanoia si odteď můžete stáhnout titulní stránky k vytištěným textům Edice Orientace v dobré kvalitě a velikosti A4. Doporučujeme papír s vyšší gramáží, popř. lesklý.

Česká stopa u Waffen SS

K příloze Fasciklů č. 3: Osudy dalších čtyř Čechů, kteří vstoupili do Waffen SS jsou načrtnuty v knize Václava Jiříka Nedaleko od Norimberku (Cheb 2000, s. 306-307).

Publikováno: 23. března 2012

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zpřístupnění německého umění…

S potěšením můžeme konstatovat, že výzva, kterou končí studie Alaina de Benoista o německém umění z let 1933-1945 se – alespoň částečně – naplnila. Němečtí kunsthistorici totiž na internetu zpřístupnili fotografie více než 12 tisíci děl, která byla v letech 1937-1944 prezentována na tehdy každoroční Velké výstavě německého umění v Mnichově (ještě v roce 1944 ji navštívilo 720 tisíc lidí). A jejich prohlídka mj. potvrzuje De Benoistovo tvrzení, že umění vzniklé v tomto období v žádném případě nelze zredukovat na „tvarovanou ideologii“.

http://www.gdk-research.de/db/apsisa.dll/ete

Publikováno: 23. února 2012

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

www.facebook.com twitter.com feedburner.com Feed