Tradice budoucnosti

Edice Fascikly

Pokud se Vám nezobrazuje listovací e-sešit, zkuste jiný vyhledávač!

Radim Raýman – Pražská bastila

Ukázka z dosud nepublikovaných pamětí soudního lékaře v pankrácké věznici za protektorátu a retribuce. Jak to chodilo: Kdo byl „partyzán“, kdo „kolaborant“?

Alfred Rosenberg – Německá a evropská svoboda ducha

Jak osamělý mravenec z rozmetaného mraveniště / z trosek Evropy, ego scriptor.

Ezra Pound (Canto LXXVI)

PDF k vytištění (7 str. A4)

Microsoft Word - fasisticky sos__1
Karel Veliký – Případ „Liškutín“

„Kultura, která nebude mít svůj korektiv v outsiderech, stagnuje, neboť její míra životnosti je mírou odvahy těchto outsiderů.“ J. Jehlička

PDF k vytištění (9str. A4)

Microsoft Word - fasisticky sos__1
Rudolf Wierer – A. Rosenberga názory na stát a právo

„Jejich děti se baví pozorováním, jaké množství zboží jim kupci dávají za málo peněz; ale staří se tomu nesmějí, neboť se obávají, aby otroci a cizinci nerozvrátili mravy ve státě.“ Campanella, Sluneční stát

PDF k vytištění (7 str. A 4)

master-taras-h
Franco G. Freda – Monology (dvěma hlasy)

„Nauč se klást radost i strast, zisk i ztrátu, vítězství i porážku sobě naroveň, a hotov se k boji; tak neutrpíš zlo.“ Bhagavadgíta, druhý zpěv, 38.

PDF k vytištění: 19 str.A4          Editorial

FREDA

 

Rudolf Hippius – Duchovní tvář Evropy

 „Bohužel, budoucnost už zdaleka není tím, čím bývala.Paul Valéry

PDF (16 str. A4)          Editorial          Titulka

Notre europe-72

 

Biologicky podložená politika: z obsahu próz Gottfrieda Benna z let 1933 až 1935, vybral a převyprávěl K. Veliký.

V tělesné kráse nového pokolení zažíváme zrod opravdu nového umění.“ Adolf Hitler

PDF (34 str. A4)          Titulka (A4)

Microsoft Word - fasisticky sos__1
Francis Parker Yockey – Liberalismus (kapitola z knihy Imperium)„Shledávám, že mnozí jsou jak slepí, dám ji prohlédnout.“ Dietrich Eckart

PDF (11 str. A4)          Editorial

titul-liberalizmus
Karel Veliký, „Gotický“ fašismus z revue Stěžeň.

„Srdce má své důvody, které rozum nechápe.“ Blaise Pascal

PDF (38 str. A4)          Editorial

mala-titul-stezen
Vůdci a mučedníci: Mosley, José Antonio, Codreanu. Komparativní studie Stephena McCullena.

Nevíme, jestli změníme svět, ale víme, že svět nezmění nás“. Jean Mabire

PDF (33 str. A4)           Editorial

Microsoft Word - fasisticky sos__1
Alain de Benoist, O nominalismu.

…mezi všemi fyzickými podobami se představí ta jediná metafyzická podstata: člověk, jak se skrze formování obrazů a vizí vyděluje z chaosu.“ Gottfried Benn (Řeč v Akademii)

PDF (15 str. A 4)           Editorial

Maurice Bardèche, Fašistický socialismus,Fascikly 1/11.

PDF ke stažení zde (8 s. A4, 2 obr.)
Eduard Limonov, Heil! Smrti zdar, Fascikly 2/11

PDF ke stažení zde (9 s. A4, 1obr.)
Ettore Vernier, Dobrovolníci za Evropu: Waffen SS a evropský nacionalismus, Fascikly 3/11.

PDF ke stažení zde (18 s. A4, 2 obr.)
Julius Evola, Evropa: forma a předpoklady, Fascikly 4/11.

PDF ke stažení zde (18 s. A4, 1obr.)
Sávitrí Déví, Hitlerismus a hinduismus, Fascikly 5/11.

PDF ke stažení zde (10 s. A4, 1obr.)
Giorgio Locchi, O smyslu dějin, Fascikly 6/11.

PDF O smyslu dějin (24 s. A4, 2obr.)
Armin Mohler, Fašistický styl, Fascikly 7/11.

PDF ke stažení zde (32 s. A4, 1 obr.)
Jean Haudry, Indoevropská tradice: kořeny naší identity, Fascikly 8/11.

PDF ke stažení zde (32 s. A4, 1 obr.)

 

www.facebook.com twitter.com feedburner.com Feed