Tradice budoucnosti

Manifest Nové pravice

Kapitoly: I. Co je moderna?, Krize moderny, Liberalismus, úhlavní nepřítel; II. Člověk: okamžik živého; Člověk: bytost zakořeněná, nebezpečná a otevřená; Společnost: korporace společenství; Politično: podstata a umění; Ekonomika: mimo trh; Etika: sebeutváření; Technika: mobilizace světa; Svět: pluriversum; Vesmír: kontinuum; III. Proti neschopnosti rozlišovat a kmenovému cítění, za silné identity; Proti rasismu, za právo na odlišnost; Proti imigraci, za spolupráci; Proti sexismu, za uznání rozdílnosti pohlaví; Proti Nové třídě, za autonomii vycházející zdola; Proti centralismu, za federativní Evropu; Proti depolitizaci, za posílení demokracie; Proti produktivismu, za dělbu práce; Proti finančnictví, za organické hospodářství; Proti gigantismu, za lokální společenství; Proti betonovým sídlištím, za města lidské dimenze; Proti démonii techniky, za integrální ekologii; Za svobodu ducha a návrat k ideové diskusi.

+ naše přílohy: „Za heterogenní svět homogenních národů“: původní rozhovor s Alainem de Benoistem pro redakci Délského potápěče (10 str.), Nová pravice u nás: recepce, Knihovnička grecisty, Nová pravice – co probouzí emoce aj. Původní francouzské vydání 1999.

Kdo nemá ideál, není v rozporu se světem. Amiel

PDF ke stažení zde

www.facebook.com twitter.com feedburner.com Feed