Tradice budoucnosti

O německém umění

Tradicionalisté a modernisté: proč se expresionismus nestal futurismem národního socialismu; pojetí státu jako „totálního uměleckého díla“; absence estetické teorie: umění jako nesvébytná kategorie ve službě „obce“ a jeho deficience; rozpor severu a jihu: temný „wotanismus“ a jasnost „klasiky“; politik-umělec jako romantický koncept a „zvrhlé“ umění; kulturní politika: problém zpřístupňování vysokého umění masám versus elitářství; pojem „nacistické umění“jako fantazma; podstatný rozdíl mezi uměním v stalinském SSSR a Německé říši; úděl „totalitního“ umění ve „svobodném“ světě + naše přílohy (rozsáhlá bibliografie původní dobové literatury a časopisů k tématu; „manuál“ K diskurzům estetického a kulturního odporu: Nietzsche, Richard W. Eichler, Evola, Guénon, Robert Locke, Faye, Camus). Původní ´evropské´ vydání 1988.

Hledáme velké osobnosti, které by ospravedlňovaly tvrzení, že ještě existuje umění osudové nutnosti. Hledáme samozřejmou a nutnou úlohu, která na ně čeká. Procházíme všemi výstavami, koncerty, divadly a nacházíme jen přičinlivé výrobce a hlučné blázny… pro trh. Spengler

PDF ke stažení zde

Dodatek

www.facebook.com twitter.com feedburner.com Feed