Tradice budoucnosti

Raido – Svět tradice

Kulturní sdružení Raido se sídlem v Římě zkouší v Itálii již od sklonku minulého století oživit Tradici – jak ji chápali René Guénon a Julius Evola – v duchovní, kulturní i politické rovině. Je to až doposud nejambicióznější pokus učinit z ní znovu účinnou sílu evropských duchovních dějin. Nezabředává přitom do akademičnosti, neutápí se ani v maličkostech, nerozmělňuje doktrínu až k nesrozumitelnosti: což jsou ostatně nutné předpoklady každé politicko-kulturní iniciativy. Důležitý příspěvek ke vzdělávání nových elit představují dvě příručky, Saggio sui principi fondamentali della Tradizione a Unità operanti per il fronte della Tradizione. V nich jsou jasným a přehledným způsobem definovány duchovní základy, na nichž lze stavět. První, kterou nyní předkládáme v českém překladu, obsahuje ucelený pohled na svět tradice: srozumitelně vysvětluje základní pojmy jako mýtus, rituál, cyklus, symbol, hierarchie aj. Cílem textu je být užitečným pomocníkem při vytváření nového a zároveň tradičního lidství: žití v souladu s vesmírem, přírodou, duchovností – pouze takový život lze také považovat za důstojný Člověka. Teprve když je moderní svět zničen v jeho nitru, to znamená, když Já dosáhlo suverenity nad úpadkovými vlivy okolí, může začít ofenzíva ven, do vnějšího světa (o tom druhý sešit).

www.facebook.com twitter.com feedburner.com Feed