Tradice budoucnosti

Smrt a nesmrtelnost

Védy, Buddha, Avesta, Homér, předsokratikové (Hérakleitos, Parmenidés, Empedoklés aj.), Platón, Cicero, Lucretius, stoa (Seneca, Marcus Aurelius, Epiktétos aj.), latinští autoři o Keltech a Germánech, Edda, Beówulf, „mystický středověk“ a „pohanský“ novověk (Mistr Eckhart, Jakub Böhme, Giordano Bruno, Angelus Silesius) Goethe, Schiller, německá romantika (Hölderlin , Novalis, Schopenhauer,Wagner, Nietzsche) + naše přílohy (D´Annunzio, Drieu La Rochelle, Montherlant, Hamsun, D. H. Lawrence, Cioran; RK, Otokar Březina, Miloš Marten, Ladislav Klíma, František Mareš; stať„Etika jako poslední životnější součást metafyziky Okcidentu a její ´indoevropské´ kořeny“). Původní německé vydání 1938.

+ zvláštní sešit dodatků s: Walther Wüst (biografie a bibliografie); Ahnenerbe (historie, význam, zločiny, literatura); Smrt a nesmrtelnost (k jednotlivým vydáním); Hendryk Skolimowski – Účastná mysl: Nová teorie poznání a vesmíru: Jen zdánlivě překvapivé analogie?; Jak pustě bude vypadati zem, již neosvětlovaná Apollem… – báseň Jana z Wojkowicz z fin de siécle; Ahnenerbe v Protektorátu Čechy a Morava a ve Slovenské republice; lokality (Dolní Věstonice, Býčí skála, Moravany nad Váhom aj.) a osobnosti (L. Zotz, K. Willvonseder, A. Bohmers aj.) s ní spjaté; Ahnenerbe v Evropě a ve světě (sídla, vykopávky, „svatá místa“, realizované a nerealizované studijní cesty a expedice);  Co by dnes poutalo zájem Ahnenerbe? Tipy na výlety (aneb: Kdo pořídí fotografickou a filmovou dokumentaci?).

Ti, kteří se správně chápou filosofie, nezabývají se sami ničím jiným než umíráním a smrtí. Platón

PDF ke stažení zde

Dodatky

 

www.facebook.com twitter.com feedburner.com Feed